House Cabinet

(2017 - 2018)
St. Teresa’s House

Parampreet Kaur
Captain
(10th-C)

Vidushee Gupta
Vice Captain
(9th-B)

Vishvpal Singh
Discipline In charge
(10th-B)St. John’s House

Khushi Rawat
Captain
(10th-C)

Merlyn Elizabeth Varkey
Vice Captain
(9th-A)

Avneet Kaur Bajwa
Discipline In charge
(10th-B)St. Agnes House

Manya Bansal
Captain
(10th-A)

Aarshi Singh Bedi
Vice Captain
(9th-C)

Rishika Gupta
Discipline In charge
(10th-C)St. Paul’s House

Harkiran Kaur
Captain
(10th-B)

Gurleen Kaur
Vice Captain
(9th-A)

Sanya Gupta
Discipline Incharge
(10th-A)
(2016 - 2017)
(2015 - 2016)
(2014 - 2015)